Showing all 7 results

1.20 tỷ
Liên Ninh - Thanh Trì
 2 35 m2
Thanh Liệt - Thanh Trì - Hà Nội
 2 phòng 33 m2
0.95 tỷ
Nhị Châu - Liên Ninh - Thanh Trì
 2 35 m2
1.80 tỷ
Tả Thanh Oai - Thanh Trì - Hà Nội
 4 phòng 40 m2
BẰNG B - HOÀNG MAI - HÀ NỘI
 4 phòng 58 m2
3.00 tỷ
Liên Ninh - Thanh Trì
 3  55 m2