Showing all 7 results

4.20 tỷ
Khu Tái Định Cư Tứ Hiệp - Thanh Trì
 60 m2
1.80 tỷ
Cụm 11 - Vĩnh Ninh - Vĩnh Quỳnh
 55 m2
1.20 tỷ
Liên Ninh - Thanh Trì
 2 35 m2
Thanh Liệt - Thanh Trì - Hà Nội
 2 phòng 33 m2
1.80 tỷ
Tả Thanh Oai - Thanh Trì - Hà Nội
 4 phòng 40 m2
BẰNG B - HOÀNG MAI - HÀ NỘI
 4 phòng 58 m2